Bij de Nationale kampioenschappen voor jonge eventing paarden in Osberton Engeland, zijn bij de eerste 10 plaatsen 4 paarden van de Watermolen hengsten geeindigd. Eerste werd Grappa Nera v.Karandasj met Alex Postolowsky gefokt door J.Booy, vijfde plek Watermill Rocks v.Watermill Swatch xx met Caroline Powell, zevende Glenneagle v.Carambolemet Lauren Shannon, gefokt door J.Greve en negende Gonzalo v.Viceroymet Austin O’Connor , gefokt door J.Greve.

Grappa Nera is in eigendom en getrainddoor Judy Bradwell.

Glenneagle is in eigendom van Amanda Walker en getraind door Lauren Shannon.

Gonzalo is in 2015 verkocht op de Eventer Sales te Boekelo.

4 Watermolen paarden bij de eerste 10 in Osberton! - 07 oktober 2016