Voorwaarden 2023

Sperma bestelling de Watermolen – EU-NL-8485

In het dekseizoen kunt u elke ochtend tot 09.30 uur sperma bestellen. Als u uw bestelling per email stuurt, is het altijd goed om de bestelling nog even telefonisch te controleren om te vragen of het goed is aangekomen. Telefoonnummer: (+31) 053 5721234.

Dekvoorwaarden Nederland 2023:

 • Bij de eerste bestelling de gegevens van de merrie en eigenaar aanleveren en het paspoort meenemen als de merrie op de Watermolen zal blijven.
 • Alle dekgelden zijn exclusief verzendkosten en BTW. Na de eerste bestelling wordt het eerste deel van het dekgeld en de verzendkosten gefactureerd. Het tweede deel van het dekgeld wordt berekend als de merrie 8 weken drachtig is.
 • Het stalgeld bedraagt €10,- (ex btw) voor een merrie zonder veulen en €12,- (ex btw) voor een merrie met veulen.
 • Hengsten die in het buitenland ter dekking staan kunnen een afwijkende levertijd hebben, houdt hier rekening mee met het bestellen. Bij deze hengsten worden hogere verzendkosten en kosten voor exportcertificaat doorberekend.
 • Voor inseminaties met buitenlandse hengsten en/of zelf geleverde rietjes wordt een inseminatie-vergoeding in rekening gebracht.
 • Het dekseizoen eindigt op 15 augustus 2023.
 • Gustverklaring inleveren bij de hengstenhouder en het stamboek vóór 1 oktober 2023, anders vervalt de gustreductie.
 • Door het bestellen en ontvangen van het sperma, heeft de merriehouder kennisgenomen van onze dek- en betalingsvoorwaarden en verklaart zich akkoord met deze voorwaarden.
 • Merries worden geïnsemineerd voor rekening en risico van de merrie eigenaar.

Diepvriessperma:

 • De Watermolen Equine allround verkoopt geen losse rietjes. U betaalt het dekgeld per drachtige merrie. Niet gebruikte rietjes blijven te allen tijde in eigendom van de Watermolen en dienen te worden geretourneerd aan het einde van het dekseizoen of mogen tegen betaling alsnog worden gebruikt.
 • De opslag van rietjes (niet in ons eigendom) is te alle tijden voor risico van de eigenaar.

Embryo-Transplantatie en ICSI:

 • Bij de eerste bestelling aangeven of het bestelde sperma gebruikt voor embryo-spoeling of voor ICSI.
 • Indien er geen embryo(s)/ICSI geslaagd is/zijn, kan er opnieuw sperma besteld worden voor deze merrie.
 • Dekgeld wordt per geslaagde embryo/ICSI in rekening gebracht, dit geldt ook voor ingevroren embryo’s en als er meerdere embryo’s uit één inseminatie worden gespoeld.
 • Merriehouder dient S.W.S. De Watermolen vóór 1 oktober 2023 een door de dierenarts of het ET centrum opgesteld en ondertekend overzicht te bezorgen van het aantal spoelingen en het aantal geslaagde embryo’s/ ICSI’s per merrie.
 • Indien de transplantatie van het embryo/ ICSI niet succesvol is verlopen, geldt dit overzicht als een gustverklaring (indien vermeld).

Aansprakelijkheid:

 • Hengstenstation S.W.S. De Watermolen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte of letsel van mensen, dieren, sperma, vervoermiddelen of anderszins.
 • De paarden verblijven bij ons en worden behandeld op risico van de eigenaar.
 • Op ons bedrijf gelden de Algemene Dekvoorwaarden van de Bond van Hengstenhouders zoals gedeponeerd bij Arrondisementsrechtbank te Utrecht.

Veterinaire begeleiding:

 • De veterinaire begeleiding op ons station wordt verzorgd door  De Watermolen Equine Allround.
 • Voor merriebegeleiding met vers- of diepvriessperma worden de kosten in rekening gebracht door De Watermolen Equine Allround.
 • De merriebegeleiding geldt alléén voor de gynaecologische begeleiding (opvoelen en scannen). Extra veterinaire kosten, zoals injecties, bacteriologisch onderzoek, spoelen, antibioticabehandelingen en/of operaties worden door De Watermolen Equine Allround in rekening gebracht bij de merriehouder.

Export naar het buitenland:

Dit geldt voor klanten die niet in Nederland woonachtig zijn.

 • Erkend Europees EU station NL-8485.
 • Sperma ‘s ochtends voor 9:30 bestellen en afhankelijk van het adres wordt het sperma nog dezelfde dag of de volgende ochtend bezorgd.
 • Volledige dekgeld betalen voor levering; betaling van het dekgeld mogelijk via banktransfer of creditcard.
 • Volledige gegevens van de merrie, eigenaar en het ontvangstadres aanleveren voor levering.
 • Indien de merrie gust is, dient een gunstverklaring naar ons en het stamboek opgestuurd te worden voor 1 oktober 2023.
 • Het dekgeld is exclusief NVWA (export certificaat) – en transportkosten en is excl. BTW.