Algemene Voorwaarden KNMvD

Op onze overeenkomsten zijn van toepassing: de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008, versie 2018.

Algemene-Voorwaarden-KNMvD-22-2008-versie 2018