General conditions 2022

Sperma bestelling de Watermolen – EU-NL-8485

In het dekseizoen kunt u elke ochtend tot 09.30 uur sperma bestellen. Als u uw bestelling per email stuurt, is het altijd goed om de bestelling nog even telefonisch te controleren om te vragen of het goed is aangekomen.
Telefoonnummer: (+31) 053 5721234

Dekvoorwaarden Nederland 2021:

 • Voor aanvang van de eerste inseminatie de merriegegevens aanleveren en het paspoort meenemen als de merrie op de Watermolen zal blijven
 • Alle dekgelden zijn exclusief verzendkosten en BTW
 • Hengsten die in het buitenland ter dekking staan kunnen een afwijkende levertijd hebben, houd hier rekening mee met het bestellen. Bij deze hengsten worden  hogere  verzendkosten en kosten voor exportcertificaat doorberekend.
 • Het dekseizoen eindigt op 15 augustus 2021
 • Gustverklaring inleveren bij de hengstenhouder en het stamboek  vóór 1 oktober 2021, anders vervalt de gustreductie.
 • Door het bestellen en ontvangen van het sperma, heeft de merriehouder kennis genomen van onze dek- en betalingsvoorwaarden en verklaart zich akkoord met deze voorwaarden

Diepvriessperma:

 • S.W.S De Watermolen verkoopt geen losse rietjes, alleen per drachtige merrie.
 • Niet gebruikte rietjes blijven ten allen tijde eigendom van S.W.S. De Watermolen en moeten aan het eind van het seizoen naar ons teruggestuurd worden evenals de lege rietjes.
 • De opslag van rietjes ( niet in ons eigendom) is ten alle tijden voor risico van de eigenaar.

Embryo-Transplantatie en ICSI:

 • Bij de eerste bestelling aangeven of het bestelde sperma gebruikt voor embryo-spoeling of voor ICSI
 • Indien er geen embryo(s)/ICSI geslaagd is/zijn, kan er opnieuw sperma besteld worden voor deze merrie.
 • Dekgeld wordt per geslaagde embryo/ICSI in rekening gebracht, dit geldt ook voor ingevroren embryo’s en als er meerdere embryo’s uit één inseminatie worden gespoeld.
 • Merriehouder dient S.W.S. De Watermolen vóór 1 oktober 2021 een door de dierenarts of het ET centrum opgesteld en ondertekend overzicht te bezorgen van het aantal spoelingen en het aantal geslaagde embryo’s/ ICSI’s per merrie.
 • Indien de transplantatie van het embryo/ ICSI niet succesvol is verlopen, geldt dit overzicht als een gustverklaring (indien vermeld).

Aansprakelijkheid:

 • Hengstenstation S.W.S. De Watermolen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte of letsel van mensen, dieren, sperma, vervoermiddelen of anderszins.
 • De paarden verblijven bij ons en worden behandeld op risico van de eigenaar.
 • Op ons bedrijf gelden de Algemene Dekvoorwaarden van de Bond van Hengstenhouders zoals gedeponeerd bij Arrondisementsrechtbank te Utrecht.

Veterinaire begeleiding:

 • De veterinaire begeleiding op ons station wordt verzorgd door Paardenkliniek De Watermolen BV.
 • Voor merriebegeleiding met vers- of diepvriessperma worden de kosten in rekening gebracht door Paardenkliniek De Watermolen BV.
 • De merriebegeleiding geldt alléén voor de gynaecologische begeleiding (opvoelen en scannen). Extra veterinaire kosten, zoals injecties, bacteriologisch onderzoek, spoelen, antibioticabehandelingen en/of operaties worden door Paardenkliniek De Watermolen BV in rekening gebracht bij de merriehouder.

Export naar het buitenland:

Dit geldt voor klanten die niet in Nederland woonachtig zijn.

 • Erkend Europees EU station NL-8485
 • Sperma ‘s ochtends voor 9:30 bestellen en afhankelijk van het adres wordt het sperma nog dezelfde dag of de volgende ochtend bezorgd
 • Volledige dekgeld betalen voor levering; betaling van het dekgeld mogelijk via banktransfer of creditcard
 • Volledige gegevens van de merrie, eigenaar en het ontvangstadres aanleveren voor levering
 • Indien de merrie gust is, dient een gustverklaring naar ons en het stamboek opgestuurd te worden voor 1 oktober 2021.
 • Het dekgeld is exclusief NVWA (export certificaat)-  en transport kosten en is excl. BTW