Daily Diamond bewijst het weer!
Veulenkampioen op de Centrale keuring in Harich (Friesland) werd het hengstveulen Nalantho v Daily Diamond x Goodtimes, fokker : Mtsch.Groenhout/Post uit Jistrum.
reserve kampioen werd het merrieveulen: Nieni v Daily Diamond x Florencio van fokker: K.Reitsma uit Siegerswoude.
Beide fokkers van harte proficiat met dit mooie resultaat en succes op de NMK.